Galerie karet

Galerie karet obsahuje skeny jednotlivých platebních karet, které mám ve sbírce. Vzhledem k počtu několika set designů, které sbírka obsahuje, ji naplňuji postupně.

Galerie  je pro přehlednost rozdělena do dvou částí.

První podstránka, nazvaná „Současné banky“ , zahrnuje galerie platebních karet vydaných bankami či společnostmi, které pod svým názvem aktuálně existují, a to v abecedním pořadí.

Druhá podstránka – „Zaniklé banky“  – obsahuje platební karty bank či jiných vydavatelů, kteří (pod daným obchodním názvem) zanikli.  Nejčastěji tak, že je odkoupil jiný subjekt (jiná banka),  vstoupili do likvidace, ukončili vydávání karet (nebo vydávání karet prodali jinému subjektu) nebo prostě ukončili na našem území svou obchodní činnost. Tato část tak představuje jakousi exkurzi do 20leté historie samostatného českého bankovnictví.