Historie platebních karet v ČR

Toto jsou stručné milníky zavádění a rozvoje platebních karet v ČR:

1968

První akceptované karty v Československé socialistické republice byly karty Diners Club, zprostředkované cestovní kanceláří ČEDOK

1988

Zcela první plastová karta v Československé socialistické federativní republice – Živnostenská banka, n.p. vydává dispoziční kartu k Tuzexovým účtům, vedených v „bonech“. (Tuzexové účty byly účty, na které se konvertovaly zahraniční „západní“ měny do podoby tuzexových korun, papírové peníze nazývané „tuzexové poukázky“.)

1989

Česká státní spořitelna a Slovenská štátná sporitelna vydávají první domácí kartu k výběru hotovosti v off-line bankomatech (tzv. spořitelní karta)

1990

První mezinárodní kartu v České republice pod známkou VISA vydává Živnostenská banka, n.p.

1991

První mezinárodní kartu v ČR pod známkou Eurocard/MasterCard vydává Komerční banka

Dne 6.2.1991 bylo ustaveno Mezibankovní sdružení pro platební karty, předchůdce Sdružení pro bankovní karty, které přispělo k překonání přílišné soupeřivosti mezi bankami na poli karet, přinejmenším zahájením spolupráce na boji proti zneužívání karet a vytvořením pracovních skupin se specializovaným oddělením police. Zakládajících bank bylo sedm: Agrobanka, Investiční banka, I.S.C. Muzo, Komerční banka, Poštovní banka, Tatra banka, a Všeobecná úverova banka)

Založení společnosti American Express, s. r.o., (28.února 1991), vznik zastoupení Diners Club Austria na našem území.

První VISA Business karty vydané ve střední Evropě Živnostenskou bankou

1992

Zaváděny první bankomaty napojené na mezinárodní síť Eurocard/MasterCard (19.2.1992) a na síť VISA/Plus

První autorizační terminál (Živnostenská banka) k prevenci podvodů

Léto: změna názvu MSPK na „Sdružení pro bankovní karty“ (SBK)

Ve 2. pololetí Česká státní spořitelna otevřela síť 7 ks bankomatů

1993

První platební terminály (Komerční banka)

1994

Česká spořitelna vstupuje do SBK; ČSOB a Komerční banka vstupují do Asociace VISA a stávají se prvními „duálními“ bankami

1995

První VISA GOLD karta v ČR vydaná Živnostenskou bankou, a.s.

1998

Červenec: Česká spořitelna zapojila své bankomaty do sítě Europay/MasterCard a začala vydávat katy Maestro a privátní karty Variant začala vyměňovat za domácí karty Eurocard/MasterCard

Založení společnosti Diners Club Czech, s.r.o., (26. října 1998)

Mezi vydavatele karet v tomto roce patřilo již 7 aktivních bank a počet vydaných karet dosáhl počtu 1 693 500 karet.

Podíly jednotlivých bank v roce 1998:

Banka                        Počet karet

Česká spořitelna         1 200 000

Komerční banka             300 000

IPB                                 130 000

ČSOB                              30 000

Agrobanka                       20 000

Živnostenská banka          7 500

Union banka                      6 000

2000

Vydání první VISA PLATINUM karty v ČR (Živnostenská banka)

2003

SBK má 18 řádných bankovních členů a 9 nebankovních pozorovatelů.

2007

SBK sdružuje 18 bank a 10 dalších společností přispívající k rozvoji plateb kartami, se statutem členů pozorovatelů.

2009

SBK inciuje implementaci pravidel PCI DSS (Standard bezpečnosti dat v odvětví platebních karet) pro zvýšení bezpečnosti zpracování dat při přenosu od obchodníků.

2010

Po období recese sdružuje SBK 16 bank a 19 dalších přidružených společností.

2013

SBK sdružuje 18 bank a 23 přidružených společností, probíhá také spolupráce se slovenským ZBK.

 

Zdroj: web Sdružení pro bankovní karty

Další odkazy: Sbírka bankovních karet v Muzeu cenných papírů