Slovník platebních karet

Slovník výrazů používaných v oblasti platebních karet

Acquiring

Mezinárodní odborný (angl.) termín pro proces zpracování transakcí provedených platební kartou při placení v obchodě, nebo výběru hotovosti z bankomatu či v bance. Tato činnost je podmíněna držením licence příslušné mezinárodní karetní asociace (MC, VISA, Amex, JCB)

Acquirer

Zpracovatelská banka  s licenci mezinárodní asociace na uzavírání smluv s obchodníky. Pouze na základě takové smlouvy mohou obchodníci přijímat k placení karty příslušné asociace. Zpracovatelská banka hradí obchodníkovi platbu podle obdržených dat z terminálu, nebo předané účtenky. Uhrazený obnos si následně vyžádá od banky která kartu vydala, ta jej pak zaúčtuje držiteli karty.

ATM (Automated Teller Machine)

Zkratka mezinárodního (angl.) výrazu pro bankomat.

 ATM Off-site

Bankomat umístěný mimo bankovní budovu

Cash Advance

Výběr hotovosti u bankovní přepážky na základě předložení platební karty. Může být, stejně jako platba v obchodě, realizován na platebním terminálu (EFT POS), nebo vystavením papírového dokladu – účtenky (Sale Slip).

Cash Back

Služba spočívající v tom, že držitel karty si může při placení nákupu na pokladně u obchodníka vybrat i určitou částku hotově. Nemusí tak pro získání hotovosti hledat bankomat, šetří čas a mají mnohem více příležitostí, kde si hotovost kartou vybrat. Banky z této služby profitují tím, že se podstatně rozšiřuje počet míst pro hotovostní výběry, aniž by bankovní domy musely draze investovat do instalace a udržování dalších bankomatů. Pro obchodníky je poskytování této služby rovněž výhodné. Nabízí nakupujícím službu navíc, odlišují se od konkurence a lákají k sobě nové zákazníky. Ne nepodstatné je, že si obchodníci touto cestou snižují zásobu hotovosti na pokladnách a tím šetří náklady související s držením a převozem hotovosti.

Čipová karta

Karta se zabudovanou mikroelektronickou součástkou (čipem), obsahující paměťové obvody, procesor a další obvody umožňující záznam dat a komunikaci s terminály.

Debetní karta

Platební karta vydaná k účtu, umožňující čerpat výhradně prostředky uložené na tomto účtu, výjimečně s povoleným překročením zůstatku o tzv. povolený debet, který se však úročí zvláštní (vyšší) sazbou.

EFT POS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale)

Zkratka mezinárodního (angl.) výrazu pro elektronický platební terminál umožňující přečíst data z karty a odeslat data o transakci zpracovateli (acquirerovi)

Fraud (fraudulent behavior)

Z angličtiny , znamená „podvod“, „podvodné chování“.  Má v bankovnictví různé podoby (úvěrové podvody, pojistné podvody), v oblasti platebních karet jde nejčastěji o zneužití platební karty.

Fraud management

Z angličtiny, volně přeloženo jako řízení rizika podvodů. V pracovní komunikaci se používá fraud management k označení souhrnu aktivit, které mají předcházet, zabránit a minimalizovat podvodné jednání  v oblasti platebních karet (respektive ve všech oblastech bankovních aktivit).

Hybridní karta

Karta vybavená jak magnetickým proužkem, tak čipem.

Charge karta

Kreditní karta s pevně stanovenou (obvykle měsíční) lhůtou splacení úvěrového čerpání.

Issuing

Mezinárodní odborný (angl.) termín pro proces vydávání a správy platebních karet.

Issuer

Vydavatel platební karty

Kreditní karta

Platební karta sloužící k čerpání předem projednaného úvěru, s individuálně stanovenými podmínkami splácení.

PayPass

PayPass je technologie společnosti MasterCard, která umožňuje bezdotykové placení kartou. Do částky 500 Kč není k platbě potřeba zadávat PIN. Při platbě v hodnotě vyšší než 500 Kč musí majitel karty PIN zadat. Kartu, která umožňuje bezkontaktní platby, zákazník přiblíží ke snímači na místě označeném symbolem bezkontaktní platby. Z čtečky zazní signál, že karta byla přečtena a za několik sekund oznámí schválení platby. Následně klient od obchodníka obdrží účtenku a placení je ukončeno.

payWave

Visa payWave je označení pro systém bezdotykové technologie placení vyvinutý společností VISA, která je přímým konkurentem MasterCard. Podobně jako PayPass, i technologie payWave umožňuje „bezkontaktní” platby pomocí standardní kreditní nebo debetní karty. Není potřeba vkládat kartu do platebního terminálu, podepisovat se ani zadávat PIN. Stačí toho pouze jednoduše přiložit kartu ke speciální „bezkontaktní” čtečce. Transakce pak proběhne během jediné vteřiny.

POS (Point of Sale, Point of Service)

Zkratka mezinárodního (angl.) výrazu pro obchodní místo přijímající kartu k placení za zboží nebo služby

Služební karta

Platební karta vydaná k účtu organizace, sloužící výhradně k úhradě služebních výdajů

Virtuální karta

Platební karta existující pouze ve formě čísla, určená pro použití v elektronickém prostředí (např. k placení na internetu). Nemá fyzickou (plastovou) reprezentaci, nemůže tedy být použita (event. zneužita) ve fyzickém obchodě nebo bankomatu.

 

Poslední aktualizace 19.10.2016